Zaans Warmtenet

Zaanstad krijgt de komende jaren een warmtenet. Een slim systeem dat huizen verwarmt met warmte van duurzame biomassa.  

Testen biomassacentrale 

In de media is een artikel verschenen waaruit zou blijken dat de biomassacentrale in gebruik zou zijn genomen. Dat is een misverstand. De centrale is niet in gebruik maar Bio Forte, bouwer en eigenaar van de biomassacentrale, is eind december gestart met het testen van de installaties. De ketels en filters moeten worden getest. Hiermee was voor de kerst begonnen en dat wordt nu voortgezet. In gebruik nemen is pas toegestaan als de juiste vergunningen zijn afgegeven en dat is nog niet het geval. Omdat de omgevingsdienst Noord Holland Noord die de vergunningen voor de wet natuurbescherming afgeeft (de stikstofvergunning) al wel een concept-vergunning heeft afgegeven, is voor nu toegestaan om tijdelijk de centrale te testen. De afdeling handhaving van de Omgevingsdienst ziet er op toe dat dit gebeurt volgens de afspraak.

Rookpluim
Tijdens het testen kunnen er rookpluimen uit de schoorsteen zichtbaar zijn en omwonenden mogelijk de geur van houtverbranding ruiken. Door rekening te houden met de windstand tijdens het testen wordt geprobeerd de overlast zo veel mogelijk te beperken.  

Lees verder

Is biomassa duurzaam?

De afgelopen tijd is er veel onrust over biomassa. Met name het artikel in het AD over Amerikaanse bomen die voor Nederlandse biomassa zouden worden gekapt heeft veel stof doen opwaaien. Dit verhaal gaat echter niet over de Zaanse situatie. De Zaanse biomassacentrale heeft een contract om gecertificeerd Nederlands snoeihout te gebruiken. Dat is hout dat overblijft na onderhoud aan bomen en struiken. In Zaanstad wordt dus geen buitenlands hout gebruikt, of bomen die voor biomassa gekapt worden. Het Zaanse warmtenet kiest voor biomassa als tijdelijke energiebron. Het einddoel is om Zaanstad te verwarmen met lokale en duurzame warmte zoals restwarmte van Zaanse industrie, aquathermie (warmte uit oppervlaktewater) of geothermie (aardwarmte). Omdat deze technieken nog niet uitontwikkeld zijn, maar Zaanstad wel alvast stappen wil maken met de aanleg van het warmtenet, is voor biomassa als tijdelijke oplossing gekozen.

Lees meer over biomassa

Laatste nieuws

Wil je meer weten over 

  • het warmtenet, 
  • hoe de biomassacentrale werkt, 
  • wat de afschaffing van de PAS betekent, 
  • hoe de werkzaamheden er uit zien 
  • hoe een bewoner van de Perim er naar kijkt
  • wat hulpwarmtecentrales zijn

 Lees dan verder

Laatste nieuws

Of abonneer je op de

Nieuwsbrief

Bezoek de Biomassacentrale Purmerend

In Nederland staan al meerdere biomassacentrales. Eén daarvan staat in de gemeente Purmerend. We bieden u als omwonende van de biomassacentrale in Zaandam de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de biomassacentrale in Purmerend. U kunt daar zien en horen hoe een biomassacentrale werkt.

Bent u geïnteresseerd en wilt u mee? Dat kan. Op dinsdagmiddag 8 oktober (15.00 – 17.00 uur) is het eerste bezoek geweest. Op donderdagmiddag 14 november (15.00 – 17.00 uur) rijden we nog een keer vanaf de Pascalstraat met een bus naar Purmerend.

Meld je aan


Wat betekent het wegvallen van de PAS-regeling voor het warmtenet?

In juni van dit jaar stonden de media bol van de berichten dat veel bouwprojecten in Nederland stil komen te liggen door een uitspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter zette namelijk een streep door het landelijke stikstofbeleid. Wat betekent deze uitspraak voor het warmtenet en de bouw van de biomassacentrale?

Lees meer over de PAS

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen, kantoren, etc. te verwarmen. De eerste warmtebron die het warmtenet in Zaandam Oost gaat voeden is een duurzame biomassacentrale vlakbij het Pascal College die in 2019 gebouwd wordt. Daar worden houtsnippers van Nederlands snoeihout verbrand en de warmte die daarbij vrij komt verwarmt water. Dit warme water gaat via ondergrondse leidingen naar woningen.

Waarom een warmtenet?

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te zijn. Onderdeel hiervan is de energietransitie: de overgang van olie en aardgas naar lokaal opgewekte, betaalbare en schonere energie. Daarom start de gemeente Zaanstad samen met Firan, ENGIE, Parteon en Rochdale met een duurzamere manier van verwarmen door middel van een warmtenet. Aan het Zaanse warmtenet worden in deze eerste fase ongeveer 2.200 woningen en 5 gebouwen waaronder enkele scholen en een zorginstelling aangesloten in Zaandam Oost. 
Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl