Biomassa

Waarom biomassa?

Nederland gaat van het gas af en op zoek naar alternatieve energiebronnen. Het Zaanse warmtenet kiest voor biomassa als tijdelijke energiebron. Het einddoel is om Zaanstad te verwarmen met lokale en duurzame warmte zoals restwarmte van Zaanse industrie, aquathermie (warmte uit oppervlaktewater) of geothermie (aardwarmte). Omdat deze technieken nog niet uitontwikkeld zijn, maar Zaanstad wel alvast stappen wil maken met de aanleg van het warmtenet, is voor biomassa als tijdelijke oplossing gekozen.

Is biomassa wel duurzaam?

De afgelopen tijd is er veel onrust over biomassa. Met name het artikel in het AD over Amerikaanse bomen die voor Nederlandse biomassa zouden worden gekapt heeft veel stof doen opwaaien. Dit verhaal gaat echter niet over de Zaanse situatie. Bio Forte, de exploitant van de Zaanse biomassacentrale, heeft een contract met Nederlandse leveranciers, om gecertificeerd Nederlands snoeihout te gebruiken. Dat is hout dat overblijft na het snoeien voor onderhoud aan bomen en struiken. In Zaanstad wordt dus geen buitenlands hout gebruikt, of bomen die voor biomassa gekapt worden .

Hoe zit het met de uitstoot?

Ook over de vervuilende uitstoot van biomassacentrales is veel in de pers verschenen. In de praktijk zijn biomassacentrales lastig met elkaar te vergelijken. In volume, in gebruikte biomassa en in uitstoot. De uitstoot van de centrale in Zaanstad wordt gecontroleerd door de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied als het gaat over fijnstof, en door de omgevingsdienst Noord Holland Noord als het gaat over stikstof. CO2 uitstoot verminderen is een landelijke ambitie, maar daar zijn geen normen en wetten voor waar bedrijven zich aan moeten houden. Door het uitgebreide proces van filteren blijft de centrale in Zaanstad ruim onder de norm als het gaat om stikstof- en fijnstofuitstoot.

Wat gebeurt er in de biomassacentrale?

De Orkaan is 2 keer op bezoek geweest in de centrale en heeft daar 2x over geschreven. Kijk mee!

Rondleiding BioForte

Biomassacentrale klaar voor de start

Is er wel voldoende biomassa?


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl