Biomassa

Waarom biomassa?

Nederland gaat van het gas af en op zoek naar alternatieve energiebronnen. Het Zaanse warmtenet kiest voor biomassa als tijdelijke energiebron. Het einddoel is om Zaanstad te verwarmen met lokale en duurzame warmte zoals restwarmte van Zaanse industrie, aquathermie (warmte uit oppervlaktewater) of geothermie (aardwarmte). Omdat deze technieken nog niet uitontwikkeld zijn, maar Zaanstad wel alvast stappen wil maken met de aanleg van het warmtenet, is voor biomassa als tijdelijke oplossing gekozen.

Is biomassa wel duurzaam?

Bio Forte, de exploitant van de Zaanse biomassacentrale, heeft een contract met Nederlandse leveranciers, om gecertificeerd Nederlands snoeihout te gebruiken. Dat is hout dat overblijft na het snoeien voor onderhoud aan bomen en struiken. Lokaal geoogst hout zorgt voor duurzame warmte. 

Hoe zit het met de uitstoot?

De uitstoot van de centrale in Zaanstad wordt gecontroleerd door de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied als het gaat over fijnstof, en door de omgevingsdienst Noord Holland Noord als het gaat over stikstof. Door het uitgebreide proces van filteren blijft de centrale in Zaanstad ruim onder de norm als het gaat om stikstof- en fijnstofuitstoot.

Wat gebeurt er in de biomassacentrale?

De Orkaan is 2 keer op bezoek geweest in de centrale en heeft daar 2x over geschreven. Kijk mee!

Rondleiding BioForte

Biomassacentrale klaar voor de startHoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl