Zaans Warmtenet

Zaanstad krijgt de komende jaren een warmtenet. Een slim systeem dat huizen verwarmt met warmte van duurzame biomassa.  

Open dag biomassacentrale gaat niet door

Met de start van de bouw hebben we aangekondigd dat we een open dag wilden organiseren om iedereen te laten kijken en ervaren wat er gebeurt in een biomassacentrale. In de nieuwsbrief is aangekondigd dat deze  op vrijdag 9 of zaterdag 10 oktober zou plaatsvinden. In verband met de aangescherpte coronamaatregelen gaat de open dag voor nu helaas niet door. Zodra de situatie dat toelaat zullen we opnieuw een dag plannen en u uitnodigen om en kijkje te komen nemen in de centrale.


Stikstofvergunning voor BioForte

Maandag 27 januari heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord bekend gemaakt dat zij op grond van de Wet natuurbescherming een vergunning heeft verleend aan BioForte B.V. voor het oprichten en in gebruik nemen van een biomassacentrale aan de Pascalstraat 8 te Zaandam en van een HulpWarmteCentrale (HWC) aan de Brikstraat 1 te Zaandam.

Bio Forte  heeft een aantal maatregelen bij de installaties genomen die zorgen dat de verwachte NOx (stikstof) en NH3 (methaan) uitstoot van de biomassacentrale aanzienlijk lager is dan de wettelijke norm vraagt. De beoordeling van de Omgevingsdienst is dat daardoor de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden ‘Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske’ niet toeneemt. 

Lees verder

Laatste nieuws

Wil je meer weten over 

  • het warmtenet, 
  • hoe de biomassacentrale werkt, 
  • wat de afschaffing van de PAS betekent, 
  • hoe de werkzaamheden er uit zien 
  • hoe een bewoner van de Perim er naar kijkt
  • wat hulpwarmtecentrales zijn

 Lees dan verder

Laatste nieuws

Of abonneer je op de

Nieuwsbrief

Stand van zaken testen van de biomassacentrale

De schoorsteen van de biomassacentrale rookt, waarmee de indruk ontstond dat de centrale in gebruik was genomen. Dat is nog niet het geval, de centrale wordt getest. Han Beckmann, één van de directeuren van BioForte, vertelt wat dat betekent, en wat er de komende tijd gebeurt rond de ingebruikname van het warmtenet.

Lees verder


Wat betekent het wegvallen van de PAS-regeling voor het warmtenet?

In juni van dit jaar stonden de media bol van de berichten dat veel bouwprojecten in Nederland stil komen te liggen door een uitspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter zette namelijk een streep door het landelijke stikstofbeleid. Wat betekent deze uitspraak voor het warmtenet en de bouw van de biomassacentrale?

Lees meer over de PAS

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen, kantoren, etc. te verwarmen. De eerste warmtebron die het warmtenet in Zaandam Oost gaat voeden is een duurzame biomassacentrale vlakbij het Pascal College die in 2019 gebouwd wordt. Daar worden houtsnippers van Nederlands snoeihout verbrand en de warmte die daarbij vrij komt verwarmt water. Dit warme water gaat via ondergrondse leidingen naar woningen.

Is biomassa duurzaam?

De afgelopen tijd is er veel onrust over biomassa. Met name het artikel in het AD over Amerikaanse bomen die voor Nederlandse biomassa zouden worden gekapt heeft veel stof doen opwaaien. Dit verhaal gaat echter niet over de Zaanse situatie. De Zaanse biomassacentrale heeft een contract om gecertificeerd Nederlands snoeihout te gebruiken. Dat is hout dat overblijft na onderhoud aan bomen en struiken. In Zaanstad wordt dus geen buitenlands hout gebruikt, of bomen die voor biomassa gekapt worden. Het Zaanse warmtenet kiest voor biomassa als tijdelijke energiebron. Het einddoel is om Zaanstad te verwarmen met lokale en duurzame warmte zoals restwarmte van Zaanse industrie, aquathermie (warmte uit oppervlaktewater) of geothermie (aardwarmte). Omdat deze technieken nog niet uitontwikkeld zijn, maar Zaanstad wel alvast stappen wil maken met de aanleg van het warmtenet, is voor biomassa als tijdelijke oplossing gekozen.

Lees meer over biomassa

Waarom een warmtenet?

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te zijn. Onderdeel hiervan is de energietransitie: de overgang van olie en aardgas naar lokaal opgewekte, betaalbare en schonere energie. Daarom start de gemeente Zaanstad samen met Firan, ENGIE, Parteon en Rochdale met een duurzamere manier van verwarmen door middel van een warmtenet. Aan het Zaanse warmtenet worden in deze eerste fase ongeveer 2.200 woningen en 5 gebouwen waaronder enkele scholen en een zorginstelling aangesloten in Zaandam Oost. 
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl