Zaans Warmtenet

Verwarm je huis zonder gas. 

Beter voor het milieu, én beter voor je portemonnee!

Zaanstad krijgt de komende jaren een warmtenet. Een slim systeem dat huizen verwarmt met warmte van duurzame biomassa.  

Waarom een warmtenet?

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te zijn. Onderdeel hiervan is de energietransitie: de overgang van olie en aardgas naar lokaal opgewekte, betaalbare en schonere energie. We willen stoppen met aardgas, omdat bij de verbranding van aardgas CO2 vrijkomt. De uitstoot van CO2 zorgt voor klimaatverandering en dat willen we juist tegengaan. Daarom start de gemeente Zaanstad samen met Firan, ENGIE, Parteon en Rochdale met een duurzamere manier van verwarmen door middel van een warmtenet.Onderzoek naar uitstoot

Op 26 maart kwam de biomassacentrale die het bedrijf Bio Forte gaat bouwen in Zaandam in het nieuws. In een rapport dat is opgesteld door de organisatie MOB wordt een onjuist beeld geschetst over de centrale en de vergunningverlening. Wethouder Hans Krieger gaf donderdagavond 28 maart zijn reactie op dit rapport. 

In het kort komt het erop neer dat de gemeente Zaanstad strenge eisen heeft gesteld aan de centrale. Op basis hiervan heeft Bio Forte een vergunning gekregen. De Omgevingsdienst gaat, in opdracht van de gemeente, streng controleren of Bio Forte zich aan alle afspraken houdt.  Want de gemeente wil stap voor stap overstappen naar duurzame energiebronnen, maar alleen op een veilige manier. Met de afspraken die zwart-op-wit zijn gemaakt met Bio Forte kan Zaanstad die veiligheid garanderen.

Met een warmtenet in Zaandam Oost werken we aan een schone, betaalbare en lokale energievoorziening. En dus aan een leefbare stad.

Aan het Zaanse warmtenet worden in deze eerste fase ongeveer 2.200 woningen en 5 gebouwen waaronder enkele scholen en een zorginstelling aangesloten. Omdat de biomassacentrale geplaatst wordt tussen het Pascal College en het ZMC, zal het warmtenet vooral bewoners van Zaandam Oost bedienen.

Gestart wordt met het aansluiten van de flatgebouwen IJdoorn, Noordwachter, Brandaris, Perim en Pharus met totaal 1.542 woningen in Peldersveld. Ook de nieuwbouwprojecten Oostzijderpark (voormalig VVZ terrein) en Gouwpark (oude ZMC terrein) krijgen in de toekomst een aansluiting op het warmtenet Zaandam Oost.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water, afkomstig van een warmtebron in de buurt, kan worden gebruikt om huizen, kantoren, etc. te verwarmen. De eerste warmtebron die het warmtenet in Zaandam Oost gaat voeden is een duurzame biomassacentrale vlakbij het Pascal College die in 2019 gebouwd wordt. Daar worden houtsnippers van Nederlands snoeihout verbrand en de warmte die daarbij vrij komt verwarmt water. Dit warme water gaat via ondergrondse leidingen naar woningen.Ga naar Zaanstad.nl