Nieuws

Blijf op de hoogte over het toekomstige Zaanse warmtenet

Tijdelijke stillegging biomassacentrale 

December 2021
Omdat de grens voor de jaarlijks toegestane uitstoot van ammoniak iets eerder wordt bereikt dan verwacht, zet Bio Forte Zaanstad de biomassacentrale aan de Pascalstraat in Zaandam vanaf begin december op eigen initiatief enkele weken stil. Zo voorkomt het bedrijf dat de norm wordt overschreden. De gasgestookte HulpWarmteCentrales (HWC’s) van EQUANS in de flats Brandaris en Perim nemen de warmteproductie tijdelijk over.

Lees meer

foto van het ketelhuis in Perim

Onafhankelijk onderzoek: Uitstoot biomassacentrale binnen de norm


26 maart 2021
De biomassacentrale van Bio Forte in Zaandam voldoet aan de normen voor de uitstoot. Dit is de uitkomst van de uitstootmetingen van Buro Blauw. Dit was op verzoek van de Zaanse gemeenteraad die een onafhankelijk onderzoek wilde naar de uitstoot van de biomassacentrale. Met dit onderzoek is de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SO2), totaal stof en ammoniak (NH3) gemeten.

Lees meer

foto van Buro Blauw

Vertrouwen op de filters

26 februari 2020
Ook bewoners Anne-Marie en Ed Woudt van de flat De IJdoorn stoken binnenkort op duurzame energiebronnen. Vanaf hun balkon op de negende verdieping zien ze de biomassacentrale staan. ‘Van het gas af is natuurlijk goed, nu maar hopen dat we er niet veel overlast van hebben.’

Lees het hele interview


Wnb vergunning voor Biomassacentrale en HulpWarmteCentrale

29 januari 2020
Maandag 27 januari heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord bekend gemaakt dat zij op grond van de Wet natuurbescherming een vergunning heeft verleend aan BioForte B.V. voor het oprichten en in gebruik nemen van een biomassacentrale aan de Pascalstraat 8 te Zaandam en van een HulpWarmteCentrale (HWC) aan de Brikstraat 1 te Zaandam.

Lees verder

Stand van zaken rondom vergunningverlening en testen biomassacentrale

29 januari 2020
De schoorsteen van de biomassacentrale rookt, waarmee de indruk ontstond dat de centrale in gebruik was genomen. Dat is nog niet het geval, de centrale wordt getest. Han Beckmann, één van de directeuren van BioForte, vertelt wat dat betekent, en wat er de komende tijd gebeurt rond de ingebruikname van het warmtenet.

Lees verder over testen en de vergunningen

Concept vergunning voor biomassacentrale

20 december 2019

De Omgevingsdienst Noord Holland Noord (ODNHN) heeft op vrijdag 13 december jl. het ontwerp-vergunning/besluit inzake de Wet Natuurbeheer (WNb) aan de biomassacentrale van BioForte verzonden. Dit is de vergunning met betrekking tot de stikstofdepositie. Omdat in aanloop van het proces van vergunningverlening MOB zich daar nadrukkelijk over heeft uitgesproken, heeft de OD voorafgaand aan de definitieve beschikking MOB in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. MOB heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt. De ODNHN zal deze zienswijze beoordelen en binnen een redelijke termijn een definitieve vergunning afgeven. Daarna start de formele bezwaar- en beroepsprocedure. Voor meer informatie over de bezwaar- en beroepsprocedure verwijzen wij u naar de website van de OD NHN. 

Omgevingsdienst NHN


Biomassacentrale start testen installaties

10 december 2019
Nu de vergunningsaanvraag in het kader van de Wet natuurbeheer door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord ‘ontvankelijk’ is verklaard, kan de biomassacentrale in Zaandam vanaf donderdag 12 december a.s. starten met het testen van de installatie. Bio Forte Zaanstad, bouwer en eigenaar van de biomassacentrale, hoopt deze testen, die in totaal twee weken gaan duren, voor de Kerst succesvol af te ronden. De reden dat Bio Forte in afwachting van de definitieve beschikking al start met de testen heeft te maken met het afronden van de bouwfase en met het oog op de garanties.

Lees verder

Flat Perim gaat over op warmtenet Zaanstad

22 november 2019
De voorbereidende werkzaamheden in de flat Perim zijn gereed en ook het water in het warmtenet is met behulp van de nabijgelegen HulpWarmteCentrale van ENGIE op temperatuur gebracht. Vanaf donderdag 21 november neemt het warmtenet de verwarming en de warm (kraan)watervoorziening in de flat geleidelijk over. De bewoners merken hier niets van en kunnen rekenen op hetzelfde vertrouwde comfort.

Lees verder

Flat Perim bijna klaar voor aansluiting op warmtenet

17 november 2019
In de ketelhuizen van de flat Perim is ENGIE momenteel bezig een aantal leidingen van het warm (kraan)water aan te passen. Voor een soepele overgang op het warmtenet hebben de bewoners het tijdens deze voorbereidende werkzaamheden even zonder warm water uit de kraan moeten doen. Als alles volgens planning verloopt hoopt ENGIE de flat Perim deze week nog te kunnen aansluiten op het warmtenet.

Lees verder

Leidingwerk Zaans warmtenet gereed

30 oktober 2019
De aanleg van de warmteleidingen voor het Zaans warmtenet is klaar. Na 9 maanden hard werken volbracht aannemer Visser & Smit Hanab vorige week de laatste las, ook wel de ‘gouden’ las genoemd. Met deze laatste las zijn de warmteleidingen, aangelegd door aannemer A. Hak in het Gouwpark, verbonden met de rest van het warmtenetwerk. Totaal ligt er nu circa 4 km aan warmteleidingtracé in Zaanse bodem.

Lees verder

Rode schoorsteen voor groene toekomst 

29 oktober 2019
In vijf woontorens in Zaandam stoken bewoners binnenkort niet meer op aardgas, maar op duurzame energiebronnen. Woningcorporaties, VvE’s, gemeente Zaanstad, Firan, ENGIE en Bio Forte Zaanstad werken aan een duurzaam en open warmtenet. Als onderdeel van de werkzaamheden is bij woontoren Perim ook de schoorstenen vervangen. Atie van Ellen, al ruim 23 bewoner, en VvE-voorzitter van woontoren Perim, volgt het op de voet. ‘Alles aan dit project is groots en indrukwekkend.’

Lees verder

Bezoek biomassacentrale Purmerend

18 oktober 2019
Tijdens de informatieavonden eerder dit jaar kwam vanuit de omwonenden vaak de vraag “hoe werkt nou precies zo’n biomassacentrale.” BioForte en de gemeente Zaanstad hebben daarom het initiatief genomen om omwonenden een bezoek aan te bieden. 8 oktober stapten een vijftiental omwonenden van de biomassacentrale in Zaandam in de bus naar Purmerend, om de biomassacentrale die daar sinds 5 jaar actief is te bezoeken.

Lees verder

Leerlingen van de Windroos ‘taggen’ laatste buizen voor Warmtenet

9 september 2019
Vandaag mochten de leerlingen van basisschool de Windroos hun ‘naam’ achterlaten op één van de laatste stukken van het warmtenet. Dit stuk, dat de toekomstige nieuwbouwwijk Oostzijdepark aansluit op het warmtenet, wordt nu alvast aangelegd. Als de nieuwbouwwijk gebouwd wordt, worden de leidingen voor het warmtenet verder aangelegd. Als dat zover is, worden ‘naam’ van de leerlingen weer, voor even dan, zichtbaar.

Lees verder

 

Zaans Warmtenet op de helft

25 juni 2019
De bouw van het Warmenet is op de helft. Aannemer Visser & Smit Hanab heeft recent de warmteleidingen op de hoek van de flat Noordwachter gekoppeld aan de warmteleidingen die langs de Koningin Julianaweg liggen. Hiermee ligt nu 50% van het warmtenet in dit gebied in de grond. Dat is ongeveer 1,5 km aan leidingbuizen.

Lees meer

Foto van leidingenFoto door Carel Kramer

Bouwers twee nachten aan het werk geweest voor Zaans Warmtenet

22 mei 2019
Afgelopen twee nachten heeft Visser & Smit Hanab warmteleidingen voor het Zaans Warmtenet onder het drukke kruispunt De Weer / Koningin Julianaweg aangelegd. Om deze intensief gebruikte route zoveel mogelijk te ontlasten, hebben de bouwers ’s avonds en ’s nachts gewerkt. Op deze manier bleef het kruispunt overdag voor iedereen bereikbaar.

Lees meer

Foto door Gé Dubbelman

Maatregelen na incident Brandaris

6 mei 2019
Recent is er een incident geweest bij de Brandaris. Er is een plastic box naar beneden gegooid. Deze is op één meter afstand van een medewerker op de grond terechtgekomen. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Dit is een ernstig incident waarvoor aangifte is gedaan bij de politie. Het werk is tijdelijk stilgelegd.

Lees meer

Foto van flat BrandarisFoto door ENGIE van de Brandaris

Eerste buis de grond in voor Zaans Warmtenet

23 januari 2019
De aanleg van de eerste fase van het Zaanse warmtenet dat duurzame warmte kan leveren aan ruim 2200 woningen en bedrijven in Zaandam Oost gaat starten. Bij het flatgebouw de Brandaris in Peldersveld gaat eind januari de eerste schep de grond in. Eerder werd al begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van de biomassacentrale die de eerste warmtebron voor het Zaanse warmtenet wordt. Vanaf eind 2019 begint dan de levering van duurzame warmte.

Lees verder

Foto van de omgeving

Voorbereidende werkzaamheden voor warmtenet van start

13 november 2018
Vanaf vandaag gaat Bioforte BV aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de biomassacentrale in Zaandam. De biomassacentrale wordt de eerste warmtebron voor het toekomstige Zaanse warmtenet. Op het terrein aan de Pascalstraat bouwt Bioforte tussen nu en september 2019 deze warmtebron.  

Lees verderWijzig

Inographic over de werking van het warmtenet

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl