Het vervallen van de PAS en het warmtenet

Wat betekent het vervallen van de PAS voor het warmtenet

In juni van dit jaar stonden de media bol van de berichten dat veel bouwprojecten in Nederland stil komen te liggen door een uitspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter zette namelijk een streep door het landelijke stikstofbeleid. Het nationale Programma Aanpak Stikstof (PAS) werd verworpen omdat deze regelgeving onvoldoende (wetenschappelijke) zekerheid bood en daarmee onvoldoende bescherming aan de natuur. Dat betekent dus geen bredere snelweg A27, geen industrieterrein op vliegbasis Twente en geen windmolens in Delfzijl. Ook voor de biomassacentrale in Zaandam heeft deze uitspraak gevolgen. 

Programma Aanpak Stikstof (PAS)
In 2015 startte de Nederlandse overheid met het PAS om de uitstoot van stikstof (voornamelijk in beschermde natuurgebieden) terug te dringen. Al jaren stoten we in Nederland te veel stikstof uit, waardoor brandnetels en grassen de natuur overwoekeren en kwetsbare soorten verdwijnen. Ook werd het PAS gekoppeld aan het verstrekken van vergunningen aan bedrijven en bouwprojecten die stikstof uitstoten in de buurt van de natuurgebieden.

Bouw centrale gaat door
Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State mogen ontwikkelaars niet meer vooruitlopen op berekeningen van toekomstige maatregelen om neerslag van stikstof te voorkomen. Daardoor dreigen nieuwe ontwikkelingen die nog een vergunning moeten aanvragen (huizen, wegen, industrie├źn en boerderijen), stil te komen te liggen. Dat geldt niet voor de bouw van de biomassacentrale. De biomassacentrale beschikt over een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de bouw. Voor de in gebruik name is dat anders. Er wordt nu onderzocht of voor de in gebruik name nog een melding gedaan moet worden voor de Wet Natuurbescherming. Of er gevolgen zijn voor de startdatum van het warmtenet is op dit moment nog niet bekend.

Nog verder verbeteren
Op dit moment wordt onderzocht wat de impact is van deze nieuwe situatie voor de biomassacentrale. De vraag is wat er eventueel aanvullend nog moet worden gedaan om straks warmte te mogen maken. Ondanks de onduidelijkheid over de nieuwe wettelijke eisen neemt Bio Forte zelf het initiatief om de technische installatie voor de biomassacentrale waar mogelijk nog verder te verbeteren.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl