Leidingwerk Zaans warmtenet gereed

De aanleg van de warmteleidingen voor het Zaans warmtenet is klaar. Na 9 maanden hard werken volbracht aannemer Visser & Smit Hanab vorige week de laatste las, ook wel de ‘gouden’ las genoemd. Met deze laatste las zijn de warmteleidingen, aangelegd door aannemer A. Hak in het Gouwpark, verbonden met de rest van het warmtenetwerk. Totaal ligt er nu circa 4 km aan warmteleidingtracé in Zaanse bodem.

De aanleg ging niet zonder slag of stoot. Kort na de start van de werkzaamheden werd een medewerker van Visser & Smit Hanab bijna geraakt door afval wat bij flatgebouw Brandaris naar beneden werd gegooid. Het werk onder de flat werd direct stilgelegd. Om de veiligheid van medewerkers te garanderen werden vangnetten opgehangen. Ter voorkoming van vertraging ging Visser & Smit Hanab op andere locaties verder met het aanleggen van het warmteleidingtracé. Dit zorgde ervoor dat er niet meer in een opeenvolgende route naar de biomassacentrale aan de Pascalstraat kon worden gewerkt. Door de gebeurtenis van het afval werden de warmteleidingen langs de Koningin Julianweg aangelegd in plaats van bij de flats Brandaris, Pharus en Perim. Door deze veranderingen hebben sommige fiets- en voetpaden langer opengelegen dan gepland.

Ondanks deze onvoorziene gebeurtenissen is het gelukt om de warmteleidingen voor november dit jaar geheel in de grond te hebben liggen. “Een goed verlopen en mooi project, wel met de nodige uitdagingen van begin tot het einde. Het is bijzonder om mee te mogen werken aan dit eerste deel van het Zaans Warmtenet”, aldus Karlo Ezinga, de projectleider van Visser & Smit Hanab.

Educatie 
De aanleg van de warmteleidingen bood ook een kans om voor leerlingen uit de buurt kennis te maken met de bouw van een warmtenet. In een gastles vertelden omgevingsmanagers Amy Staneke en Alex Meertens aan leerlingen van basisschool De Windroos waar de warmte vandaan komt, waarom de leidingen worden aangelegd en hoe een warmtenet werkt. Ook mochten de leerlingen een kijkje nemen op de bouwplaats. Vorige maand mochten de leerlingen nog een keer terug komen om hun ‘naam’ op één van de laatste stukken van het warmtenet te plaatsen.

De komende periode staat in het teken van opruimen en herstellen. We zaaien het gras opnieuw in en herstellen de fiets- en voetpaden. Daarnaast planten we nieuwe bomen langs De Watering en de Koningin Julianaweg. Aan beide kanten van De Gouw herstellen we, in overleg met de gemeente, de groenstroken.

Marc Setzfpand projectleider vanuit Warmtenetwerk Zaanstad B.V. legt uit wat er bijzonder is aan het Zaans warmtenet: “Bij het Zaanse warmtenet worden opwek, transport en levering van warmte door verschillende partijen uitgevoerd. Hier leggen we de basis voor een onafhankelijk warmtenet waaraan in de toekomst meerdere duurzame bronnen hun (rest)warmte kunnen gaan leveren aan bewoners en bedrijven in Zaanstad. Bijzonder aan het Zaanse warmtenet vind ik dat we erin zijn geslaagd om samen met een groot aantal partijen én onze aannemers de bouw veilig én volgens planning te realiseren.”


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl