Onafhankelijk onderzoek: Uitstoot biomassacentrale binnen de norm

Onafhankelijk onderzoek: Uitstoot biomassacentrale binnen de norm


26 maart
De biomassacentrale van Bio Forte in Zaandam voldoet aan de normen voor de uitstoot. Dit is de uitkomst van de uitstootmetingen van Buro Blauw. Dit was op verzoek van de Zaanse gemeenteraad die een onafhankelijk onderzoek wilde naar de uitstoot van de biomassacentrale. Met dit onderzoek is de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SO2), totaal stof en ammoniak (NH3) gemeten.

De uitkomst van deze metingen zijn getoetst aan de eisen van het maatwerkbesluit. In plaats van een vergunning is voor Bio Forte maatwerkbesluit opgesteld. Hierin staan strengere emissienormen dan gebruikelijk. De resultaten van de metingen laten zien dat de uitstoot in de rookgassen onder de maximale grenswaarden is. Daarnaast heeft Buro Blauw ook de geuruitstoot van de biomassacentrale gemeten. Hieruit blijkt dat deze in de categorie ‘zeer kleine geurbronnen’ valt. Dat betekent dat de centrale in 98 procent van de tijd niet te ruiken is.

Tweede meting laat hetzelfde resultaat zien

Eind 2020 heeft Bio Forte zelf een meetrapport laten opstellen door Emissie- en Luchtkwaliteitsmetingen B.V. Dit rapport is bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ingediend. De resultaten van deze metingen zijn vergelijkbaar.

Afspraken met de Omgevingsdienst over storingen

De afgelopen tijd zijn er enkele storingen geweest bij Bio Forte. De ODNZKG heeft hierover duidelijke afspraken gemaakt met Bio Forte. Als er een storing is, meldt Bio Forte dit gelijk aan de omgevingsdienst. Een inspecteur van de omgevingsdienst beoordeelt in dat geval gelijk de situatie en of er maatregelen nodig zijn.

Bekijk hier het rapport van Buro Blauw

Buro Blauw aan het werk met het onderzoek

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl