Perim klaar voor aansluiting op warmtenet

In de ketelhuizen van de flat Perim is ENGIE momenteel bezig een aantal leidingen van het warm (kraan)water aan te passen. Voor een soepele overgang op het warmtenet hebben de bewoners het tijdens deze voorbereidende werkzaamheden even zonder warm water uit de kraan moeten doen. Hierover zijn zij persoonlijk via een brief en met behulp van posters bij de entrees op de hoogte gebracht. De volgende stap is het daadwerkelijk aansluiten van de flat op het warmtenet. Het warmtenet is inmiddels getest en wordt momenteel met behulp van de HulpWarmteCentrale nabij Perim op temperatuur gebracht.

Na aansluiting hetzelfde comfort
Als alles volgens planning verloopt hoopt ENGIE de flat Perim deze week nog te kunnen aansluiten op het warmtenet. Dat hangt onder meer af van de weersomstandigheden, het in bedrijf zijn van het warmtenet en afstemming met VvE Perim. In ieder ketelhuis staan nu nog twee ketels. Daarvan wordt er per ketelhuis één afgekoppeld waardoor er ruimte ontstaat voor de afleversets waarmee de leidingen in het gebouw worden gekoppeld aan het warmtenet. Als de sets zijn geplaatst wordt de warmtevoorziening geleidelijk overgenomen door het warmtenet. De bewoners zullen van deze overgang niets merken en ook het comfort van de warmte is exact zoals zij dat gewend zijn.

Op weg naar duurzame warmte
Met de aansluiting op het warmtenet wordt ENGIE formeel de warmteleverancier van de flat Perim. Maar ook daarvan merken de bewoners niets omdat de energierekening, net als voorheen, door de vereniging van Eigenaren of Parteon wordt verstuurd. Het grote verschil is dat met de aansluiting op het warmtenet de eerste stap is gezet richting volledig duurzame warmte voor de bewoners. Volgens de planning wordt dit jaar ook nog een ketelhuis in één van de andere flats omgebouwd en aangesloten. Zodra hier zicht op is, worden de bewoners tijdig door ENGIE geïnformeerd.

Testen en opwarmen warmtenet
Voordat de flat Perim kan worden aangesloten op het warmtenet moet het water in de warmteleidingen op temperatuur gebracht worden. Dit wordt heel geleidelijk gedaan. Vorige week is gestart met opwarmen van het water met behulp van de HulpWarmteCentrale in het gebouw naast de flat Perim. Per dag wordt het water met 15 °C opgewarmd tot een temperatuur van 80 °C is bereikt. Aankomende woensdag is het water in het warmtenet helemaal opgewarmd en is het klaar om warmte te kunnen leveren. Daarmee wordt het warmtenet voorlopig van warmte voorzien door de HulpWarmteCentrale. Zodra de biomassacentrale zijn vergunning voor de Wet Natuurbeheer heeft wordt gestart met warmte vanuit de biomassacentrale.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl