Rookoverlast 27 februari

Wat is er gebeurd? 
Donderdagmiddag is er rond de biomassacentrale aan de Pascalstraat rookoverlast ontstaan doordat de keteltemperatuur in een van beide ketels te laag was waardoor de verbranding niet volledig was en er veel rook ontstond. Een mogelijke oorzaak is niet het vochtgehalte van het hout aangezien de 2e biomassa installatie zonder problemen draaide, maar een probleem van de software instellingen bij het opstarten van de ketel waardoor de ketel niet op temperatuur kon komen.

Is er gevaar geweest voor de volksgezondheid?
De meldingen en het bezoek ter plaatse van de gealarmeerde hulpdiensten en de OD vormden geen directe aanleiding om tot opschaling van de veiligheidssituatie over te gaan. Desondanks is vanuit de gemeente wel contact gelegd met de GGD. De GGD verwacht op basis van de beschikbare informatie geen blijvende gezondheidsklachten naar aanleiding van de rookwolken. Het inademen van rook is nooit gezond, daarom moet het inademen van rook zoveel mogelijk worden voorkomen. De gezondheidseffecten van rook hangen vooral af van de hoeveelheid rook die iemand binnenkrijgt. De meeste klachten na het inademen van rook verdwijnen kort nadat er geen rook meer wordt ingeademd.

Waarom kon de uitstoot niet meteen gestopt worden?
Eerst is geprobeerd de storing te verhelpen terwijl de ketel aan was. Toen dat uiteindelijk rond 17.30-18.00 lukte was de rookontwikkeling nog steeds aanzienlijk. Om geen verdere onrust te creëren is door BioForte de gehele centrale stilgelegd. Het duurt dan nog even voordat het vuur uit is en de rook stopt.

Wat heeft de overheid gedaan?
Naar aanleiding van de klachten over rookoverlast in de buurt van Bio Forte Zaanstad, waren zowel een toezichthouder van de gemeente Zaanstad, de brandweer, als een toezichthouder van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied binnen een uur ter plaatse. Geconstateerd is dat er sprake was van een technische storing waarbij veel rookoverlast is ontstaan. Hoewel de storing onder controle was, heeft Bio Forte Zaanstad besloten de centrale vooralsnog stil te leggen.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied treedt hierin handhavend op namens het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad. De technische storing is een ongewoon voorval waarvan Bio Forte Zaanstad op grond van de milieuregelgeving zo spoedig mogelijk melding had moeten doen. Bio Forte Zaanstad is daar op aangeschreven en een afschrift van deze brief wordt tevens aan het Openbaar Ministerie gezonden.

Gaat dit vaker gebeuren?
Een storing kan vaker gebeuren, zeker gedurende de testfase. Deze specifieke storing is verholpen doordat de fabrikant de software heeft gereset.

Hoe laat ontstond de storing?
De storing ontstond na het opstarten van de ketel in de ochtend. De rook die daarbij ontstond zorgde niet voor overlast vanwege de windrichting op dat moment. In de middag veranderde de windrichting en ontstond de overlast. De centrale is niet direct stil gelegd omdat eerst geprobeerd werd de storing te verhelpen.

hoe laat is de centrale stilgelegd?
Rond 17.30-18.00 uur. Vervolgens heeft de fabrikant de softwareproblemen onmiddellijk opgelost.

Is hij nu nog steeds uit?
De centrale heeft het weekend stil gelegen. Woensdag 4 maart is de grote ketel die eerder in storing was weer opgestart. BioForte Zaanstad heeft aangegeven dit gecontroleerd te zullen doen. De afspraak is dat de OD en Bio Forte in nauw contact blijven tijdens het vervolg van de testfase.

Wanneer gaat de biomassacentrale weer aan?
De storing is verholpen. Bio Forte Zaanstad gaat later vandaag of dit weekend gecontroleerd de ketels opnieuw opstarten om het testen te hervatten. Bio Forte Zaanstad monitort daarbij zorgvuldig of de storing zich niet opnieuw voordoet.

Moeten we dit wel willen, zo’n biomassacentrale zo in een woonwijk met deze overlast?
Deze rookoverlast is een incident. De centrale zit in een testfase en dan kan, hoe vervelend ook, dit gebeuren. De centrale gaat pas definitief in bedrijf als het hele proces naar behoren verloopt.

Hoeveel meldingen/klachten zijn er binnengekomen, en wat was de aard van de klacht?Er zijn bij de omgevingsdienst 9 stankklachten binnengekomen.

Zullen er (extra) controles worden uitgevoerd naar aanleiding van de ontstane situatie?
Ja. Bio Forte Zaanstad moet naar aanleiding van dit incident een rapportage indienen aan de hand waarvan wij beoordelen of afdoende maatregelen worden genomen om herhaling of de gevolgen van een dergelijk incident te voorkomen of te beperken.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl