Stand van zaken rondom vergunningverlening en testen biomassacentrale

De schoorsteen van de biomassacentrale rookt, waarmee de indruk ontstond dat de centrale in gebruik was genomen. Dat is nog niet het geval, de centrale wordt getest. Han Beckmann, één van de directeuren van BioForte, vertelt wat dat betekent, en wat er de komende tijd gebeurt rond de ingebruikname van het warmtenet.

Hoe kan het dat jullie al testen terwijl nog niet alle vergunningen rond zijn?
Op dit moment is BioForte in afwachting van de definitieve vergunning Wnb, de Wet natuurbescherming. Dit is de vergunning die gaat over stikstofdepositie. Deze vergunning wordt afgegeven door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, een dienst van de Provincie Noord-Holland. Omdat de Omgevingsdienst al wel een concept-vergunning heeft afgegeven, is het voor nu toegestaan om de centrale te testen. De afdeling handhaving van de Omgevingsdienst ziet er op toe dat dit gebeurt conform de afspraak. Voor de kerst is aangegeven dat er twee weken getest zou worden zonder definitieve vergunning. Die twee weken zijn genoemd omdat we dachten dat de Wnb vergunning er dan zou zijn, niet met de bedoeling om de indruk te wekken dat het testen twee weken zou duren. Het testen van alle onderdelen duurt langer.

Waarom wordt er getest?
Alle productiestappen moeten getest worden voordat we het gehele systeem in gebruik kunnen nemen. De centrale moet straks ruim 2000 huishoudens van warmte voorzien, die moet dus stabiel, schoon en bedrijfszeker zijn. Het testen is ook noodzakelijk om te voldoen aan de garantietermijnen die overeengekomen zijn met de leveranciers van de installatie.

Wat wordt er dan allemaal getest?
We zijn voor de kerst begonnen met het afbakken van de ovens, uiteindelijk waren daar maar 4 dagen voor beschikbaar. Dat betekent dat we temperatuur van de ovens langzaam opvoeren. Dit doen we om de stenen goed na te bakken zodat ze de extreem hoge temperatuur van 900 graden aankunnen als we straks de centrale dadelijk vol in gebruik nemen. In het nieuwe jaar zijn we verder gegaan met het afbakken, en moesten er enkele tests overgedaan worden. Parallel daaraan zijn we begonnen met allerlei tests die niet zichtbaar of ruikbaar zijn, dit betreft de interne aanvoer van biomassa naar de verbrandingsketels, de werking van sensoren, software, en randapparatuur. Bio Forte heeft twee productielijnen: een warmwaterketel en een stoomketel. Die moeten beide getest worden en dat gaat niet tegelijk maar grotendeels na elkaar. Maar ook bijvoorbeeld de aansluiting op en samenwerking van de centrale met het warmtenet. In totaal zijn er voor iedere biomassaketel wel 60 stappen in het proces die getest worden, deze zijn echter voor de omgeving niet allemaal merkbaar.

Hoe lang duurt het testen?
Hoe lang dat testen nu nog duurt is moeilijk in te schatten. Dit omdat het ook afhangt van of we storingen tegenkomen en hoe lang het duurt voor dat opgelost is. We streven er naar om eind februari klaar te zijn met alle testen. Dan willen we de centrale inregelen en in gebruik nemen. Maar dat hangt natuurlijk ook weer af van de vergunningverlening. In gebruik nemen doen we pas als alle vergunningen daadwerkelijk verstrekt zijn.

Wat gebeurt er met de warmte die jullie nu produceren?
Tijdens het testen wordt beperkt warmte geproduceerd. Dit is ook nodig om de samenwerking tussen de centrale en het warmtenet te kunnen testen. Bij het testen verbruiken we lang niet zoveel houtsnippers als wanneer we vol in bedrijf zouden zijn. Bij volledig operationeel gebruik verbruikt de centrale 1 vrachtwagen per dag aan houtsnippers. Bij het testen is dat ongeveer 1 vrachtwagen per week. De warmte die bij het testen vrijkomt gooien we natuurlijk niet weg, dat zou niet duurzaam zijn, die leveren we daarom aan het warmtenet.

Wanneer gaat de biomassacentrale dan echt in gebruik?
Dat hangt, naast het testen en opleveren van de centrale, nog van twee zaken af: de Wnb-vergunning voor stikstofdepositie, en de zogeheten revisievergunning van de gemeente. Zodra beide vergunningen afgegeven zijn mag de centrale in gebruik genomen worden. De vergunningverlener heeft inmiddels laten weten dat een definitieve Wnb vergunning is verleend. Woensdag 29 januari is deze gepubliceerd door de Omgevingsdienst in een huis-aan-huisblad met de voorwaarden voor de bezwaarprocedure. Daarnaast moeten we nog een revisievergunning aanvragen bij de gemeente. Deze gaat over het gebouw. Voor het gebouw was er al een onherroepelijke omgevingsvergunning, maar tijdens de bouw is het ontwerp iets veranderd. We hebben de schoorstenen van de kant van de school 9 meter naar de kant van de Gouw moeten verplaatsen. Dit was nodig om binnen ruimte te maken voor een rookgascondensor die ervoor zorgt dat de stikstofuitstoot nog verder verlaagd kan worden.

Wanneer worden de woningen aangesloten op het warmtenet?
Als de centrale vol in bedrijf is gaat het warmtenet warmte leveren aan 5 flatgebouwen (IJdoorn, Noordwachter, Pharus, Perim en Brandaris). In november en december zijn de flatgebouwen Perim en Brandaris alvast op het warmtenet aangesloten. Omdat de warmte van de biomassacentrale nog niet beschikbaar is, worden deze flats verwarmd met behulp van de gasgestookte HulpWarmteCentrale van ENGIE. Deze is bedoeld als nood- en pieklastvoorziening voor de toekomstige situatie. Voor nu worden de Perim en Brandaris dus verwarmd met gasgestookte warmte en het kleine beetje warmte dat vrijkomt bij het testen van de biomassacentrale. Zodra alle vergunningen definitief zijn en de centrale stabiel warmte kan leveren, worden de andere flats ook aangesloten en gaat het warmtenet over van gas op de warmte van de biomassacentrale.
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl