Tijdelijke stillegging biomassacentrale

Hulpwarmtecentrales EQUANS nemen de warmteproductie dit jaar voor enkele weken over van biomassacentrale

Tijdelijke stillegging biomassacentrale


December 2021

Omdat de grens voor de jaarlijks toegestane uitstoot van ammoniak iets eerder wordt bereikt dan verwacht, zet Bio Forte Zaanstad de biomassacentrale aan de Pascalstraat in Zaandam vanaf begin december op eigen initiatief enkele weken stil. Zo voorkomt het bedrijf dat de norm wordt overschreden. De gasgestookte HulpWarmteCentrales (HWC’s) van EQUANS in de flats Brandaris en Perim nemen de warmteproductie tijdelijk over.

Afnemers van de duurzame warmte uit het Zaanse warmtenet hoeven volgens Han Beckmann niet te vrezen voor een koude winter. “De enige manier om dit jaar binnen de norm te blijven, is door de centrale enkele weken uit te zetten. Maar daar zullen de bewoners van de flats niets van merken”, zo laat de directeur van Bio Forte Zaanstad weten. “Met de hulpketels als achtervang wordt de levering vanuit het warmtenetwerk doorlopend gegarandeerd. Zodra we de centrale in januari 2022 weer opstarten, wordt de warmte weer gewoon door de biomassacentrale geleverd.”

Nuttig besteden

Bio Forte Zaanstad heeft de samenwerkingspartners in het Warmtenetwerk Zaanstad, de gemeente en ook de toezichthoudende Omgevingsdienst Noord-Holland Noord inmiddels op de hoogte gebracht van deze situatie. Beckmann: “De exacte datum waarop we de grens bereiken, is nog onduidelijk. Dit hangt samen met de buitentemperatuur en het daardoor benodigde vermogen van de centrale. We zullen de tijd van de ingelaste stop nuttig besteden om extra onderhoud te verrichten en kleine verbeteringen versneld door te voeren.”

Binnen de normen 

Op verzoek van de Zaanse gemeenteraad zijn de emissies van de biomassacentrale in maart dit jaar gemeten tijdens onafhankelijk onderzoek. Deze uitkomsten waren ruim binnen de eisen van het gemeentelijke maatwerkbesluit. Beckmann: “Voor wat betreft de uitstoot van ammoniak lag deze uitkomst echter hoger dan onze eigen streefwaarde. Daarom hebben we de installatie aangepast en de ammoniakuitstoot verder verlaagd. Door de uitstoot ook zelf te meten, voorkomen we overschrijding van de toegestane normen.”

Gevolg stikstofbesluit 

Met deze stand van zaken worden de gevolgen van de nationale stikstofproblematiek ook voor Warmtenetwerk Zaanstad in de praktijk voelbaar. “Waar we in de originele opzet rekening hielden met de productie en levering van 55.000 gigajoule duurzame warmte door Bio Forte Zaanstad, maakt de ruimte in de provinciale vergunning een productie tussen de 35.000 en circa 39.000 gigajoule mogelijk. Dat zou normaal gesproken genoeg moeten zijn, maar door het relatief koude voorjaar is het plafond eerder bereikt”, aldus Beckmann.

Het ketelhuis in Perim, wat ervoor zorgt dat de HWC’s de warmteproductie kan overnemen. 

Foto: Jorrit ’t Hoen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl