Wnb vergunning voor Biomassacentrale en HulpWarmteCentrale

Maandag 27 januari heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord bekend gemaakt dat zij op grond van de Wet natuurbescherming een vergunning heeft verleend aan BioForte B.V. voor het oprichten en in gebruik nemen van een biomassacentrale aan de Pascalstraat 8 te Zaandam en van een HulpWarmteCentrale (HWC) aan de Brikstraat 1 te Zaandam.

Stikstofdepositie neemt niet toe
Bio Forte Zaanstad heeft een aantal maatregelen bij de installaties genomen die zorgen dat de verwachte NOx (stikstof) en NH3 (ammoniak) uitstoot van de biomassacentrale aanzienlijk lager is dan wettelijk is toegestaan. De beoordeling van de Omgevingsdienst is dat daardoor de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden ‘Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske’ niet toeneemt. De Omgevingsdienst oordeelt dat de stikstofdepositie als gevolg van de biomassacentrale en HulpWarmteCentrale meer dan gecompenseerd wordt door de afname van de stikstofdepositie als gevolg van het afschakelen van de gasketels in vijf woongebouwen in Zaandam-Oost.

Geavanceerd nieuw filtersysteem
Han Beckmann, directeur Bio Forte Zaanstad: “Dit is een belangrijke stap om de centrale in bedrijf te kunnen nemen. We realiseren ons dat bewoners zich zorgen maken over de uitstoot van de biomassacentrale. We hebben daarom in de meest geavanceerde en nieuwste filtersystemen geïnvesteerd, zodat uitstoot minimaal is en lager dan de wettelijk toegestane normen. We zijn blij dat dit bevestigd wordt door de afgegeven vergunning van de Omgevingsdienst. In de komende weken gaan we verder met testen van de installaties. Daarnaast we zijn nog met de gemeente in gesprek over de revisievergunning voor het gebouw. We hebben namelijk de schoorstenen moeten verplaatsen om een geavanceerde, schone rookgascondensor te kunnen plaatsen. Daarvoor hebben we het ontwerp van het gebouw moeten aanpassen en daarvoor vragen we nu een revisievergunning aan”.

Aansluiten andere woningen
Nu ook de vergunning voor het installeren van de tweede HulpWarmteCentrale is afgegeven, kan ENGIE in de komende maanden de andere flats aan gaan sluiten op het warmtenet en ook de tweede HulpWarmteCentrale installeren. Roelof Zeijlmaker, projectmanager ENGIE: “In november en december zijn de flatgebouwen Perim en Brandaris alvast op het warmtenet aangesloten. Nu gaan we ook de IJdoorn, Noordwachter en Pharusflats één voor één aansluiten op het warmtenet. In goed overleg met de VVE’s en de woningbouwcoöperaties Parteon en Rochdale maken we een planning en informeren we daar gezamenlijk de bewoners over. We verwachten binnenkort meer te kunnen vertellen wanneer we dat precies gaan doen”.

Inzage
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer OD.283023) liggen van 29 januari tot 10 maart 2020 ter inzage bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 te Hoorn. Deze stukken zijn na een telefonisch afspraak in te zien. De vergunningaanvraag is voor beide installaties die in de aanvraag als 1 project worden gezien vanwege de organisatorische binding zoals blijkt uit de door alle partijen ondertekende ‘Samenwerkingsovereenkomst Warmtenet Zaandam-Oost’. De HulpWarmteCentrale in het gebouw vlakbij flat Brandaris had als bestaande installatie op dit moment geen nieuwe natuurvergunning nodig en draait al mee in het warmtenet. De twee HulpWarmteCentrales en de biomassacentrale vormen samen de warmtebron voor het Warmtenet Zaandam Oost.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl